جعبه‌های کشوئی

جعبه مقوایی کشویی دو طرف باز

ECMA A0101

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
20 - 400 mm
15 - 200 mm
60 - 710 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه