جعبه‌های بالشتی و استوانه‌ای

جعبه مقوایی بالشتی

ECMA F7001 

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
60 - 540 mm
70 - 460 mm
20 - 140 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه