جعبه‌های بالشتی و استوانه‌ای

جعبه مقوایی استوانه‌ای باز

ECMA F7011

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
100 - 400 mm
100 - 400 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه