جعبه‌های درب‌دار

جعبه مقوایی بازشو با درب شیاردار

ECMA B2152

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
100 - 400 mm
50 - 245 mm
15 - 160 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه