جعبه‌های بدون درب

جعبه مقوایی بدون درب بازشو

ECMA B1011

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
120 - 400 mm
100 - 400 mm
40 - 160 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه