جعبه‌های کادوئی

جعبه مقوایی مدل شیروانی

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
160 - 400 mm
60 - 200 mm
50 - 540 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه