جعبه‌های کادوئی

جعبه مقوایی جعبه هدیه

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
100 - 400 mm
50 - 200 mm
50 - 550 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه