جعبه‌های کادوئی

جعبه مقوایی گلبرگی شش‌گوش

ECMA C4080

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
80 - 285 mm
120 - 500 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه