جعبه‌های کادوئی

جعبه مقوایی گلبرگی چهارگوش

ECMA F1021

سفارشی
پیشنهاد اقتصادی
پیشنهاد عادی
پیشنهاد ویژه
60 - 250 mm
60 - 580 mm

مقوای ایندربرد با داشتن بافتی نرم، مستحکم و بهداشتی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت بسته‌بندی است.


چاپخدمات ویژه