نحوه پرداخت

 

 

در سبد خرید جزییات کامل سفارش قرار گرفته است. لطفاً قبل از پرداخت، آن را کامل بررسی کنید.

 

مشخصات شخصی خود را وارد کرده و شیوه‌ی پرداخت را انتخاب نمایید.

 

شیوه‌های پرداخت :

1.به صورت کامل: مبلغ کل سفارش در ابتدا پرداخت می‌شود.

2.به صورت پیش پرداخت: 60 درصد مبلغ سفارش دریافت شده و مابقی قبل از تحویل کار دریافت می‌شود.

 

شماره حساب واریزی:

 

 

پس از انتخاب شیوه‌ی پرداخت، فاکتور از سوی هیماپک صادر شده و به شما مهلت 24 ساعته برای پرداخت داده می‌شود. (این مهلت به دلیل عدم ثبات قیمت کاغذ و مقوا در بازار ایران می‌باشد.)

در صورت عدم پرداخت در زمان ذکر شده، فاکتور از اعتبار ساقط شده و مسئولیت پرداخت پس از این زمان به عهده مشتری می‌باشد.

 

سفارش تنها پس از واریز وجه و وارد کردن کد واریزی در صفحه فاکتور مربوطه فعال می‌شود.

 

هزینه های بسته‌بندی و ارسال به عهده مشتری بوده که در قالب فاکتور هزینه‌های جانبی، قبل از تحویل کار صادر می‌شود.

 

ارسال و تحویل سفارش تنها پس از تسویه کامل (فاکتور اصلی و فاکتور هزینه‌های جانبی) صورت می‌گیرد.